Az Egyesület története és céljai

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) 2001-ben alakult önszabályozó testület, amelyet a hazai internetes tartalomszolgáltatók – köztük az Index és az Origo – hoztak létre annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók egyeztetett és szakmailag megalapozott állásfoglalásokkal, és az önszabályozás eszközeivel járuljanak hozzá a hazai internetes piac fejlődéséhez.

Az MTE határozott törekvése, hogy az internet szabályozása a lehető legkisebb állami beavatkozás mellett történjen meg, és a hangsúly az önszabályozásra kerüljön. Ennek érdekében az MTE kialakította a hazai tartalomszolgáltatás etikai normáinak általánosan elfogadható rendszerét tartalmazó etikai kódexet. A vitás kérdések eldöntésére az egyesület szakmai döntőbizottságot állít fel, amelynek döntéseit az MTE tagjai magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Az MTE célja, hogy:

  • intézményes keretet biztosítson az internetes tartalomszolgáltatás szabályozásáról zajló szakmai vitáknak
  • megvalósítsa és aktívan gyakorolja az önszabályozás technikáit az internetes önszabályozás területén
  • kidolgozza és a széles közvélemény elé tárja az internetes tartalomszolgáltatás szabályait és etikai kódexét
  • egységes normarendszer alakuljon ki az internetes tartalomszolgáltatásra
  • a tartalomfogyasztók előtt is ismert, világos és követhető szabályok
  • érvényesüljenek a hazai tartalomkészítő és -publikáló műhelyek tevékenységére
  • az egyesület képviselje a tartalomszolgáltatókat az állam különböző szerveivel folytatott egyeztetéseken
  • hozzájáruljon az internetes kultúra fejlődéséhez, az internet biztonságosabbá és barátságosabbá tételéhez