Szakértői anyagok, állásfoglalások, ajánlások

Legutóbbi szakmai anyagok, állásfoglalások, ajánlások

Az Ab komment-döntése veszélyezteti a véleménynyilvánítás szabadságát. Az Alkotmánybíróság május 27-i döntése szerint egy blogposzt alatt megjelenő kommentekért jogi felelősséggel tartozik a blog gazdája. Az Ab egy korábbi, jogerős, az MTE által már kifogásolt és alkotmányellenesnek tartott ítéletet erősített most meg, amely aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás alkotmányos jogát. A teljes állásfoglalás elolvasható itt.

Az MTE szerint nem szükséges a felhasználói azonosítók tárolása a gyermekbarát internethez. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) szerint aggályos az IP-címek és más azonosítók, tartalmak tárolása a felhasználók jobb azonosítása érdekében, ráadásul mindez teljesíthetetlenül nagy terhet is róna a szolgáltatókra. A koncepció a Közigazgatási  és  Igazságügyi Minisztérium  (KIM) valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési  Hatóság  Médiatanácsa (Médiatanács) Gyermekbarát  Internet kezdeményezés jogszabályszöveg-tervezetében található. A teljes állásfoglalás elolvasható itt.

 

Korábbi anyagok, állásfoglalások, ajánlások

Az MTE összefoglalta válaszait a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló iránylevhez készített kérdőívhez kapcsolódóan.

Az MTE egyetért Jóri András adatvédelmi biztos véleményével az internetes megfigyelés törvénymódosítási szükségességét illetően. Az MTE nyilatkozatát itt találja.

Az MTE állásfoglalást készített az új szerzői jogi törvényhez, amely az árva művek szabályozását tűzte ki céljául. Szakértői anyagunkat itt találja.

Az MTE összegyűjtötte a harmadik médiatörvény-tervezetet illető szakmai észrevételeit, amely itt olvasható.

Az MTE szakmai állásfoglalásban reagált a 2008 decemberében nyilvánosságra hozott, második médiatörvény-tervezetre, amely innen tölthető le.

Az MTE  – más egyesületekhez és szakmai fórumokhoz hasonlóan – elkészítette a 2008 novemberében nyilvánosságra került médiatörvény-tervezetre vonatkozó állásfoglalását, amelyet itt tölthet le. A második médiatörvény-tervezetet illető állásfoglalást honlapunkon hamarosan szintén közzétesszük!

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet azzal a kéréssel fordult a Tartalomszolgáltatók Egyesületéhez, hogy a TV2 Mokka című műsorának 2007. június 8-i (reggel 7:06 – 7:15) interjújával kapcsolatban eseti állásfoglalást adjon ki.
Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

Az INDYGO.hu honlap üzemeltetője azzal a kéréssel fordult a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületéhez, hogy foglaljon állást arra vonatkozóan, hogy szolgáltatása hogyan ítélhető meg a hatályos jogszabályok szerint, illetve a szolgáltatással kapcsolatban milyen felelőssége áll fenn. Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete részéről a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról szóló Kormányhatározatról küldött állásfoglalást.
Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

A Magyarországi Tartalomszolgáltató Egyesülete véleményezte a GKM Infokommunikációs és e-Gazdaság főosztálya által kidolgozott digitális írástudás akciótervet, amely meggyőződésünk szerint hiánypótló stratégiai orientációt nyújt a digitális írástudás magyarországi elterjesztéséhez. Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete kizárólag az Egyesület céljait érintő nem-lineáris szolgáltatásokra vonatkozóan véleményezte a Stratégiát, ezen belül is az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról (AMSz) szóló irányelv implementációjára vonatkozó javaslatokkal foglalkoztunk. Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

Az MTE véleményezte a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) módosítását. Az Szjt. tervezett módosítása érinti a közös jogkezelő szervezetek monopolhelyzetének megszüntetését, a nyilvános haszonkölcsönbe adásra vonatkozó szabályozást, az árva művekre vonatkozó új szabályokat, valamint „néhány kisebb jelentőségű kiigazítást”.
Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének megküldte álláspontját az MSZSZ-EJI 2008 évre vonatkozó internetes díjközleményéről. Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

A Ringier online azzal a kéréssel fordult a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületéhez (MTE), hogy foglaljon állást arra vonatkozóan, hogy a sporthirado.hu bevezető bannerkampánya megfelel-e a hatályos jogszabályoknak. Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete véleményezte a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló előterjesztést. Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

Az MTE részt vett az internetadó elleni nyilatkozat indításába. A nyilatkozat aláírói szerint a kulturális járulékfizetés rendszerének az internetes hozzáférés-szolgáltatásra, illetve hálózatfejlesztésre történő kiterjesztése (vagyis az úgynevezett „internetadó” bevezetése) elhibázott és az információs társadalom fejlesztésére, illetve a gazdasági versenyképesség javítására irányuló uniós és hazai kormányzati szándékkal alapvetően ellentétes. Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) álláspontja szerint a kampánycsend ideje alatt a választói akarat befolyásolására alkalmas információnak minősül bármilyen tüntetésről vagy tömegrendezvényről való tájékoztatás, amennyiben annak politikai tartalma van, illetve az elmúlt hetek belpolitikai eseményeire reflektál, ezért az erről szóló tájékoztatás alapértelmezésben kampánycsendsértésnek minősül. A teljes anyag itt olvasható.

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) 2004. február 20-án ajánlást adott ki „az internetes tartalomszolgáltatók számára a fórumokon megjelenő véleményekkel kapcsolatos teendőkről, a témát övező médiavitáról és az esetleges szabályozási kezdeményezésekről”. Fenntartva az ajánlásban foglaltakat, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete kiegészítő ajánlást készített. A teljes anyag itt olvasható.

Az MTE elkészítette állásfoglalását a “magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról” szóló rendelet módosításával kapcsolatban.  Az egyesület kéri, hogy az Magyar Nemzeti Bank vegye figyelembe az internetes és egyéb elektronikus eszközök útján történő virtuális megjelenítés sajátosságait: azt, hogy a bankjegyek, érmék virtuális megjelenítését nem lehet az eredeti fizetőeszközzel összetéveszteni, ezért azok – az eredetivel megegyező képi – megjelenítése sem veszélyezteti a készpénzforgalmazást. A teljes anyag itt olvasható.

Kállai Ernő Országgyűlési Biztos úr, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületéhez (MTE) fordult abban az igen fontos kérdésben, hogy hogyan lehetne hatékonyan fellépni az internetes fórumokon nagy számban előforduló gyűlölködő, nemzeti és etnikai kisebbséget becsmérlő írásokkal szemben. Ezzel a problémával Egyesületünk tagjai és más tartalomszolgáltatók is gyakran szembesülnek, különösen azóta, amióta a fórumok mellett mind több szolgáltató teszi lehetővé, hogy a felhasználók véleményüket kifejtsék, egyes, a szerkesztőség által közzétett tartalmakra vonatkozóan.  Az MTE válaszlevelét (doc) itt töltheti le »

Vélemény A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete részéről az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2006. március 15-én elfogadott nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló 2006/24/EK irányelv implementációjáról szól. A dokumentumot (doc) itt töltheti le »

Ajánlás a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete tagjai valamint az internetes tartalomszolgáltatók számára a fórumokon megjelenő véleményekkel kapcsolatos teendőkről, a témát övező médiavitáról és az esetleges szabályozási kezdeményezésekről. (2004. február 20.)  A dokumentumot (rtf) itt töltheti le »

Ajánlás a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete tagjai, valamint az internetes tartalomszolgáltatók számára a vitatott internetes tartalmak kezeléséről, a halapenz.hu körüli médiavitával kapcsolatban.  A dokumentumot (rtf) itt töltheti le »

Ajánlás a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete tagjai, valamint az internetes tartalomszolgáltatók számára a szexuális szolgáltatás hirdetésével kapcsolatos jogszabály-módosítás tárgyában. A dokumentumot (pdf) itt töltheti le »