Társszabályozás

Az önszabályozás mellett az MTE társszabályozási tevékenységet is végez.

A társszabályozást a 2011 júliusában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) megkötött közigazgatási szerződéssel kezdte meg az Egyesület. A társszabályozási modellben a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek vélelmezett megsértésére vonatkozó felhasználói panaszokat nem a Médiahatóság, hanem a társszabályozó (jelen esetben az MTE) szakértői bizottsága bírálja el.

Az MTE-tagok szolgáltatásainak felügyeletét így elsődlegesen az egyesület fogja ellátni, emellett a társzabályozás működését az NMHH széles jogkörrel ellenőrzi és felügyeli. Az MTE arra törekszik, hogy a magyar internetes média meghatározó szereplői a felhasználók jogait és érdekeit a legmesszebbmenőkig érvényesítve szolgálják közönségüket, és elkötelezett amellett, hogy a társszabályozás az iparág versenyképességét elősegítve működjön.

Az önszabályozó tevékenységet az MTE a társszabályozás mellett is folytatja, mert az önszabályozás kiterjed számos olyan kérdésre, amelyet a médiatörvények nem érintenek. Az MTE és az NMHH által kölcsönösen elfogadott társszabályozási kódex preambulumában megfogalmazott meggyőződésünk szerint független újságírás és a médiatartalom-szolgáltatók szakmai függetlensége nélkül nem lehet eredményesen őrködni a demokrácia megfelelő működése felett és felügyelni a közélet tisztaságát, a politikai hatalomgyakorlás módját.

Amennyiben a MTE Társszabályozási Magatartási Kódex alapján az MTE valamely tagjának tartalomszolgáltatása kapcsán szeretne kérelemmel élni, kérjük, ezen az e-mail címen küldje meg: contact KUKAC mte PONT hu.

  • a kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az MTE az eljárásban kért, illetve az eljárás indításához megkövetelt személyi adatait kezelje, tárolja, feldogozza az MTE Mttv. szerinti társszabályozói tevékenysége és a jelen eljárási szabályok szerint szükséges mértékben, valamint ahhoz is, hogy az Mttv. által előírt adatszolgáltatási kötelezettsége körében ezeket az adatokat a Médiatanácsnak (vagy a Hivatalnak) továbbítsa
  • kérelmezőnek az MTE eljárása előtt a Magatartási Kódex 28. §-a szerint meg kell keresnie a tartalmat közzétevő tartalomszolgáltatót
  • kérelemnek tartalmaznia kell a Magatartási Kódex 29. §. meghatározott adatokat
  • az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező befizesse az eljárás díját (2200 Ft) valamint a befizetés megtörténtét igazolja az MTE felé, a díj megfizetésének módja a CIB Bank 11103406-18173022-36000001 számú bankszámlaszámára történő átutalás